Kimya Alanında Uzman Ekibimizle Titizlikle Çalışıyoruz

Dünya Çapındaki Kimyasal Ürünler Sektörünü Yakından Takip Ediyoruz!

Uluslararası Sertifikalara Sahip Geniş Ürün Gamı

Kimyasal Ürünler Sektörünün Devleriyle İşbirlikleri

ÜRÜNLERİMİZ
ALKOLLER

Kimya sektörünün önemli bir ürünü olan alkoller, hidrokarbonların hidrojenlerinden bir tanesi veya birkaçının yerine hidroksil grubunun (-OH) geçmesiyle oluşan organik bileşiklere denir. Fakat yapısında hidroksil grubu (-OH) bulunan her bileşik alkol olacak anlamına gelmemelidir. Bu nedenle alkoller kendi aralarında bileşenlerine göre çeşitli özelliklere sahiptir ve bir sınıflandırmaya tabidir. Alkollerin genel fiziksel özellikleri şöyledir:

  • Alkoller, suda iyonlaşmadıklarından elektrolit değildir
  • Oluşumunda hidroksil grubu [–OH] bulunmasına rağmen, iyonlaşmadıkları için bazik özellik göstermezler.
  • Alkollerde, aynı karbon atomlu eterler ile mono alkoller izomerdirler. Örneğin metanolun izomeri olan eter yoktur ve homolog sıra oluştururlar.
  • Ayrıca 10 karbonluya kadar olan alkoller sıvı, 10’dan fazla karbon taşıyanlar ise katıdır.
  • Aynı sayıda olan ve C atomu içeren birincil alkollere göre ikincil, ikincil alkollere göre üçüncül alkollerin kaynama noktaları daha düşüktür.

Günümüzde alkoller, birçok alanda kullanılan ilaçlar, antifrizler, kolonyalar, yakıtlar, vernikler vb. kimyasal maddeler üretilirken kullanılmaktadır. Kozmetikten gıdaya,tıp sektöründen sanayi sektörüne kadar birçok geniş alanda hammadde yada yardımcı madde olarak alkollerden yararlanılır.

Alkoller Alt Kategorileri

İzo Propil Alkol Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
İzobutanol Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
N-Butanol Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Benzil Alkol Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız