Kimya Alanında Uzman Ekibimizle Titizlikle Çalışıyoruz

Dünya Çapındaki Kimyasal Ürünler Sektörünü Yakından Takip Ediyoruz!

Uluslararası Sertifikalara Sahip Geniş Ürün Gamı

Kimyasal Ürünler Sektörünün Devleriyle İşbirlikleri

    ÜRÜNLERİMİZ

AMİNLER

Aminler bir ya da daha fazla karbon atomuna bağlı, üç değerlikli azot atomu içeren organik bileşiklere denir. Aminlerde, canlı sistemlerde en çok rastlanan dört element, karbon, hidrojen, oksijen ve azot temeldir.Aminler, amonyağın organik türevleri olan zayıf bazlardır. Yapısal olarak iseaminler amonyağa benzerler fakat bir veya daha fazla hidrojen atomu alkil veya aril gibi organik radikallerle yer değiştirirler.

Aminlerin Fiziksel Özellikleri

  • Normal hallerde, metilaminler (metil, dimetil ve trimetilamin) ve etilamin gazdır.Diğer aminler sıvı haldedir. Bazı büyük moleküllü veya hidrojen bağları yapabilen sübstitüentleri içeren aminler ise katıdır.
  • Gaz aminlerin karakteristik bir amonyak kokusu vardır.
  • Sıvı aminlerin kendilerine has “balığımsı” bir kokuları vardır.
  • Çoğu alifatik amin hidrojen bağı kurma yeteneğinden dolayı suda çözünebilirler. Karbon atomu sayısı arttıkça çözünürlük azalır.
  • Hidrojen bağlanması birincil ve ikincil aminlerin ayrıca protonlanmış tüm aminlerin özelliklerine önemli ölçüde etki eder. Böylece aminlerin kaynama noktası benzer fosfinlerinkinden daha yüksek, fakat genelde benzer alkollerinkinden daha düşüktür.

Aminlerin Biyolojik Özellikleri

Aminlerin kendilerine has, kuvvetli, kötü kokuları vardır ve toksiktirler. Amonyak, balık, idrar, çürüyen et ve sperm kokuları bunlardan oluşur. Ayrıca pek çok biyolojik etkinlik amino asitlerin parçalanması sonucu aminleri oluşturur.

Aminler Alt Kategorileri

Mono Etanol Amin Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Di Etanol Amin Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Tri Etanol Amin Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız