Kimya Alanında Uzman Ekibimizle Titizlikle Çalışıyoruz

Dünya Çapındaki Kimyasal Ürünler Sektörünü Yakından Takip Ediyoruz!

Uluslararası Sertifikalara Sahip Geniş Ürün Gamı

Kimyasal Ürünler Sektörünün Devleriyle İşbirlikleri

    ÜRÜNLERİMİZ

KETONLAR

Ketonlar,  kimya biliminde karbonil grubuna iki alkil grubunun bağlı olduğu organik bileşikler sınıfı olarak geçer. Ketonların en basiti dimetil keton olarak da bilinen asetondur. (CH3–CO-CH3) Karbonil grubu bulundurması bakımından ketonlar aldehitlere benzemektedir. Ketonlar genel olarak karbonil grubuna bağlı alkillere bağlı olarak adlandırılır. Ayrıca bir kısmının da özel isimleri vardır. Örneğin CH3-CO-CH3, dimetil keton olduğu halde aseton olarak adlandırılır.

Ketonların İçerdiği Bileşenler

Ketonlar, karbon, hidrojen ve oksijen bileşenlerini içerir. Ayrıca ketonik karakter gösteren birçok karmaşık bileşikler vardır. Bunların yapısında substitüentler (hidrojenin yerine girmiş grup veya elementler olarak adlandırılır) bulunur. Hidrokarbon radikalı alifatik veya aromatik olabilir.

Ketonların Özellikleri

Küçük moleküllü ketonlar sıvı, akışkandırlar ve karakteristik kokuya sahiptirler. Suda çözünürlülüğe sahiptirler. Fakat molekül büyüdükçe sudaki çözünürlük giderek azalır. Büyük moleküllü (karbon sayısı çok olan) ketonlar katıdırlar. Ketonlar indirgen değildir ve bu nedenle oksitlenmezler. Hidrojen ile reaksiyona girerek sekonder alkolleri meydana getirirler.Sodyum hidrojen sülfit (NaHSO3), amonyak, siyanür asidi ve Grignard bileşikleri (R-Mg-X) ketonlarla katılma reaksiyonu verirler. Aromatik ketonların en çok bilinenleri asetofenon (C6H5-C-CH3) ve benzofenon(C6H5-C-C6H5)’dur. 

Ketonlar Alt Kategorileri

Metil Etil Keton Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Aseton Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Metil İzo Butil Keton

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Siglo Hegzanon Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız