Kimya Alanında Uzman Ekibimizle Titizlikle Çalışıyoruz

Dünya Çapındaki Kimyasal Ürünler Sektörünü Yakından Takip Ediyoruz!

Uluslararası Sertifikalara Sahip Geniş Ürün Gamı

Kimyasal Ürünler Sektörünün Devleriyle İşbirlikleri

    ÜRÜNLERİMİZ

KLORLU SOLVENTLER

Solventler en basit şekliyle çözücüler, genellikle diğer maddeleri veya malzemeleri çözmek veya seyreltmek için kullanılan çok sayıda kimyasal maddeden oluşan organik sıvılardır.  Solventler, kimya biliminde oldukça kapsamlı olarak düzenlenen kimyasal sınıflardan birisidir. Ayrıca daha düşük seviyedeki ozon oluşumuna katkıda bulunan uçucu organik bileşikler VOC (Volatile Organic Compounds)olarak düzenlenirler.Kullanılan solventler; klorlü solventler, alifatik solventler, silisilic hydrokarbon solventlerdir.

Klorlü Solventlerin Üretimi ve Kullanımı

Klorlü solventlerin üretiminde ve kullanımında yasal bazı prosedürlere dikkat etmek gerekir. Klorlü solventlerde, yasada belirtilen sınırı geçmesi durumunda standart iş güvenliği önlemlerinin yanında kullanıcıya özel maske (kimyasal maskesi) özel eldiven (kimyasal eldiven) göz duşu, vücut duşu ve özel havalandırmalı bölüm gereklidir. Ayrıca yasada belirtilen atık kurallarına uyulması zorunluluğu vardır ve kullanılan kimyasalın yetkili atık kuruluşlarınca alındığının belgelenmesi şartı geçerlidir.

Klorlü Solvent Türleri

Metilen Klorid: Bu solvent türü uçucudur, oda sıcaklığında toksik konsantreler oluşturur. Suda az çözünür ve organik solventlerin çoğuyla karışır.

Perklor Etilen: Yanıcı olmayan fakat uçucu bir solventtir.

Triklor Etilen: Bu solvent türü ise, organik halojen bileşiklerinden, renksiz, hafif zehirli, uçucu bir sıvıdır.

Klorlu Solvent Alt Kategorileri

Metilen Klorit Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Perklor Etilen Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Triklon Etilen

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız