ÜRÜNLERİMİZ

Purkem Kimya Ürün Kategorileri

Günümüzde alkoller, birçok alanda kullanılan ilaçlar, antifrizler, kolonyalar, yakıtlar, vernikler vb. kimyasal maddeler üretilirken kullanılmaktadır. Kozmetikten gıdaya,tıp sektöründen sanayi sektörüne kadar birçok geniş alanda hammadde yada yardımcı madde olarak alkollerden yararlanılır.

İzo Propil Alkol Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
İzobutanol Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
N-Butanol Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Benzil Alkol Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Ketonlar,  kimya biliminde karbonil grubuna iki alkil grubunun bağlı olduğu organik bileşikler sınıfı olarak geçer. Ketonların en basiti dimetil keton olarak da bilinen asetondur. (CH3–CO-CH3) Karbonil grubu bulundurması bakımından ketonlar aldehitlere benzemektedir. Ketonlar genel olarak karbonil grubuna bağlı alkillere bağlı olarak adlandırılır. Ayrıca bir kısmının da özel isimleri vardır. Örneğin CH3-CO-CH3, dimetil keton olduğu halde aseton olarak adlandırılır.

Metil Etil Keton Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Aseton Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Metil İzo Butil Keton

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Siglo Hegzanon Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Klorlü solventlerin üretiminde ve kullanımında yasal bazı prosedürlere dikkat etmek gerekir. Klorlü solventlerde, yasada belirtilen sınırı geçmesi durumunda standart iş güvenliği önlemlerinin yanında kullanıcıya özel maske (kimyasal maskesi) özel eldiven (kimyasal eldiven) göz duşu, vücut duşu ve özel havalandırmalı bölüm gereklidir. Ayrıca yasada belirtilen atık kurallarına uyulması zorunluluğu vardır ve kullanılan kimyasalın yetkili atık kuruluşlarınca alındığının belgelenmesi şartı geçerlidir.

Metilen Klorit Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Perklor Etilen Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Triklon Etilen

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Bir karboksilli asit molekülü ile bir alkol molekülünden, bir mol su çekilmesi ile oluşan maddeye ester denirken, bu olaya da esterleşme adı verilir.Kimyada, bir hidroksil grubundaki hidrojen atomunun bir organik grup ile yer değiştirmiş olduğu organik bileşiklerdir esterler. Hidrojenin bir H+ iyonu olarak ayrışabileceği -OH grubu olan bu tür asitlere oksijen asidi de denir.

Etil Asetat Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Butil Asetat Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

İzo Butil Asetat

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Genellikle etilen glikol için kullanılan ve molekülünde değişik karbon atomlarına iki hidroksil (OH) grubunun bağlı olduğu bileşiklerin ortak adına glikol denir. Glikoller özellikle kimya sektöründe geniş alanda kullanılan önemli bir maddedir ve birçok alanda farklı amaçlar için kullanılmaktadır.

Butil Glikol Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Butil Glikol Asetat Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Butil Di Glikol

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Butil Di Glikol Eter Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Butil Di Glikol Asetat Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Mono Etilen Glikol Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Di Etilen Glikol Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Mono Propilen Glikol Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Di Propilen Glikol Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
P.M. Glikol Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
PEG 300-400-4000 Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Methonol / Etanol Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
P.M.A. Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Aminler bir ya da daha fazla karbon atomuna bağlı, üç değerlikli azot atomu içeren organik bileşiklere denir. Aminlerde, canlı sistemlerde en çok rastlanan dört element, karbon, hidrojen, oksijen ve azot temeldir.Aminler, amonyağın organik türevleri olan zayıf bazlardır. Yapısal olarak iseaminler amonyağa benzerler fakat bir veya daha fazla hidrojen atomu alkil veya aril gibi organik radikallerle yer değiştirirler.

Mono Etanol Amin Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Di Etanol Amin Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Tri Etanol Amin Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Cam veya korbon elyafı ile epoksi kombinasyonu mükemmel mekanik dayanıklılığa sahiptir. Bu nedenle uzay ve havacılık teknolojilerinde ve denizcilik alanında çok kullanılan bir kimyasaldır. Genellikle iki komponentli olan epoksiler, diğer termoset plastikler gibi belli süre sonra sıvı hâlden katı hâle geçerler ve takip eden bir hafta içerisinde kürlenerek final sertliğine ulaşırlar.

Solventli Epoksi Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Solventsiz Düşük Viskosite

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Solventsiz Yüksek Viskosite

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

A G E

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Poliamin Sertleştirici

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Petrokimyasal maddelerin üretim aşamasında hammadde olarak kullanımı en yaygın kullanım şeklidir. Yağ bazlı boyaların inceltilmesinde de kullanılan organik bir çözücüdür. Selülozik, sentetik, fırın ve endüstriyel olmak üzere dört ana kategori üzerinden kullanımı yaygınlaşmıştır.

Endüstriyel Tiner  Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Fırın Tineri Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Selulozik Tiner Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Sentetik Tiner Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
Temizlik Tineri Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Alkoller, Ketonlar, Klorlu Solventler, Esterler, Glikoller, Aminler, Tinerler, Epoksi Sistemler dışında, Diaseton Alkol, D.M.F.,İzophorene, 2-Etil Hekzanol, Hint Yağı, Gliserin, StyreneMonomer ve Titan Dioksit gibi kimyasallarda kimya sektörünün önemli üretim maddeleridir.

Di Aseton Alkol

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız
D.M.F. Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

İzophorene

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

2 – Etil Heğzanol

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Hint Yağı

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Gliserin

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Styrene Monomer

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız

Titan Dioksit

Ürün Ayrıntıları İçin Tıklayınız